Yazım Kuralları

GÜNCE 2018’e katılmak isteyen öğrenci ve/veya araştırmacılar hazırladıkları çalışmalarını, slayt eşliğinde sözlü sunum ya da poster sunumu olarak gerçekleştirebileceklerdir. Aynı anda hem poster sunumu hem de sözlü(slayt) sunum kabul edilmemektedir.

Lütfen başvurunuzu Önemli Tarihler sayfasındaki tarihlere dikkat ederek gerçekleştiriniz. Başvurusunu gerçekleştiren katılımcılara tarafımızdan dönüş yapılacaktır. İstanbul dışından başvuran katılımcılar tarafımızdan konaklama talep edebileceklerdir.

Katılım koşulları; sözlü sunum için EK-1’de ve poster sunumu için EK-2’de belirtilmiştir.

EK-1 (Slayt Eşliğinde Sözlü Sunum Katılım Kuralları)

 • Katılımcılar, çalışmalarının en çok 250 kelime içeren özetini, 1,5 aralıklı, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve iki yana dayalı olarak .doc veya .docx olarak hazırlayıp tarafımıza göndermesi gerekmektedir.
 • Özet çalışmanızı tarafımıza Önemli Tarihler sayfasında belirtilen tarihten önce gönderiniz.
 • Sözlü sunuma kabul edilen araştırmacılar, kendi soyadları ve tarafımızdan verilecek çalışma numaraları ile isimlendirdikleri (Örn: demir95), .ppt veya .pptx formatındaki nihai slaytlarını en geç Önemli Tarihler sayfasında belirtilen tarihe kadar iletisim@iugunce.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • Özette öğrenci ve/veya araştırmacıya ait isim(ler), soyisim(ler), Üniversite ve Bölüm bilgileri, e-posta adresleri bulunmalıdır. Çalışmada kullanılan kaynaklar APA sitilinde düzenlenmelidir.
 • Katılımcılar sözlü sunumlarını .ppt ya da .pptx formatında düzendikleri slayt dosyalarıyla birlikte gerçekleştirebileceklerdir.
 • Konuşmalar(sunum) 15 dakikayı geçmeyecektir.
 • Her türlü materyal gönderimi için iletisim@iugunce.com e-posta adresini kullanınız.

EK-2 (Poster Katılım Kuralları)

 • Poster tasarımınız örnek şablondaki ölçüleri aşamaz. Posterde kullanılacak İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Amblemi için buraya tıklayınız.
 • Poster hazırlayan katılımcılar, posterde işledikleri konunun kısa bir yazılı özetini hazırlayacaklardır.
 • Hazırlanan poster özetini tarafımıza Önemli Tarihler sayfasında belirtilen tarihten önce gönderiniz.
 • Konferans salonundaki konuşmalar ve sunumlar bittikten sonra fuaye alanına geçilecektir. Her katılımcı için önceden hazırlanmış poster platformuna katılımcılar posterlerini asıp ziyaretçilere posterleri hakkında bilgiler verecektir.
 • Oluşturulacak poster ebatlarını gösteren dosyayı indirmek için buraya tıklayınız.
 • Poster tasarımındaki Numara kısmına yazılacak kod tarafımızdan katılımcıya bildirilecektir.
 • Poster çalışması yapan katılımcılar isterlerse 3 dakikalık kısa tanıtım konuşması yapabileceklerdir.
  • Poster hazırlayacak katılımcılar 3 dakikalık kısa sunum yapmak isterlerse buradaki örnekte gösterildiği biçimde iki sayfalık bir özet sunum hazırlayacaklardır.
  • Özet sunumu tarafımıza Önemli Tarihler sayfasında belirtilen tarihten önce gönderiniz.
 • Her türlü materyal gönderimi için iletisim@iugunce.com e-posta adresini kullanınız.