GÜNCE 2018

İÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin her yıl düzenlediği, Güncel Konularıyla Çevre (GÜNCE’18) sempozyumu, bu yıl 10 Mayıs 2018 tarihinde, İÜ Ali Rıza Berkem Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Etkinlik kapsamında eğitim ve araştırma ile ilgili bilgi paylaşımının artmasını, ortak çalışma alanlarının farkındalık yaratarak gelişmesini hedeflemekteyiz. Artık dört yaşında olan etkinliğimizde, üniversitelerimizin lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerinin; çevre ile ilgili konu başlıklarındaki araştırmalarını, sözlü ve poster sunumları olarak paylaşmalarını istiyoruz.

İlk iki GÜNCE’de, “sucul ekosistemler, ekoloji, eko-enerji, küresel ekolojik uygulamalar, kentleşme ve çevre sorunları, çevre ve ekonomi” ana başlıkları ile ilgili çalışmalar sunulmuştu. GÜNCE 2017’de ise “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals (SDGs)” temalı sunumlar dikkati çekmişti. Her yıl ayrı tema ile çalıştığımız bu etkinlik için, GÜNCE’2018 ana temasını “Yenilenebilir Enerji & Plastikler & Biyoçeşitlilik” olarak belirledik. Bu yıl GÜNCE’18 için, hem karasal hem de sucul ekosistemlerde global bir sorun olarak tanımlanan “plastikler” konusunda farkındalık oluşturmak ilk hedefimiz. Dünyanın en büyük sorunu haline gelen enerji ihtiyacını, “yenilenebilir enerji kaynakları” ve “temiz enerji kaynakları” ile çevreye zarar vermeden çözebilmek ise ikinci ana başlığımız. Tüm bu sorunları; biyoçeşitlilik üzerine etkilerini ve çözüm önerilerine ait çalışmaları bilimsel komitemiz değerlendirecek; dereceye giren sunum sahipleri ödüllendirilecektir. Etkinliğe katılım için ücret talep edilmemekte, katılımcılara “katılımcı sertifikası” verilmektedir.

GÜNCE’2018 başarısında emeği olacak ve İÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ile ortak projeler üstlenecek üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayii ve teknoloji şirketlerinin katılımlarını bekliyoruz.

Sizleri, GÜNCE 2018 de aramızda görmek, bize güç verecektir.

İçten teşekkürlerimizle…

GÜNCE’18 Organizasyon Komitesi